19

جولای

خرید مدرک فوق دیپلم نقاشی

نقاشی یکی از هنرهای است که بسیاری از افراد در آن مهارت دارند و علاقمند به آموزش آن به افراد دیگر  هستند اما به خاطر نداشتن دانشگاهی امکان اینکه موسسه آموزشی تاسیس کنند را ندارند. این اشخاص برای تاسیس موسسه آموزشی نیاز به مدرک دانشگاهی دارند ولی زمان کافی برای تحصیل کردن ندارند. ما به این افراد […]

19

جولای

خرید مدرک فوق دیپلم طراحی دوخت

خیاطی یکی از رشته های فنی و حرفه ای است که  بازار بسیار خوبی در ایران دارد و در سالیان گذشته مورد توجه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان قرار گرفته است. برخی از افراد نیز از گذشته خیاطی را در کارگاه های مختلف اموختند و حال که قصد دارند برای خود مزون یا تولیدی لباس بزنند[…]

19

جولای

خرید مدرک فوق دیپلم دندانسازی

گاهی اوقات فرد به صورت تجربی نحوه ساخت قالب و پروتز دندان را میاموزد اما به خاطر نداشتن مدرک دانشگاهی معتبر نمی تواند برای خود مطب بزند یا اینکه در مطب دندان پزشکان دیگر مشغول به کار شود. ما به این افراد خرید مدرک فوق دیپلم دندانسازی را پیشنهاد می کنیم. در ایران 5 دانشگاه این مدرک[…]